Yau Yat Chuen Garden City Club

address:
7 Gaochun Road, Yau Yat Tsuen, Kowloon, Hong Kong
phone:
2397 4311
fax:
2397 4419
Web page:
Www.yycclub.org
facility:

Club Price Information

Close Menu